Ýük gatnawy üçin logistika merkeziniň internet saýdy we şahsy otagyndan peýdalanmak üçin, kompýuterden girmegiňizi haýyş edýäris.
+993 12 383922
Şahsy otag
Powered by Asman Oky
Hasap Fakturalar | Şahsy otag | TRL
Gözleg
Belgisi Senesi Görnüşi Jemi Tölenen Tölemeli
Gözleg netijesi boýunça hiç ýazgy ýok
Ýük gatnawlaryna degişli ähli hasap fakturalar bir ulgama geçirildi
Siziň üçin entek hiç hili hasap fakturasy taýýarlanmady. Ilkinji hasap fakturaňyzy bu ekranda görmek üçin biziň hyzmatlarymyzdan peýdalanmaga başlamagyňyz zerurlyk.

Size töleg etmek üçin täze hasap fakturasy döredilen ýagdaýynda, ulgama birikdirilen kärhananyň esasy mail salgysynyna bildiriş hökmünde iberiler.
Email barlaň