+993 12 383922
Türkmendemirýollary
Powered by Asman Oky
Ýük gatnawy
Alyp barýan işiňize görä çözgütler
Ýükleri üstaşyr geçirmegiň düzgünleri aňsatlaşdyryldy

Awtomatlaşdyrylan ulgam arkaly üstaşyr ýük geçirijiler mundan beýläk Türkmenistana gelmezden ýa-da şahamça açmazdan, ýükleriniň resmileşdirip töleglerini onlaýn usulda amala aşyryp bilerler. Üstaşyr ýükleri Türkmenistanyň çäginde yzarlamak täze ulgam arkaly mümkin.

Üstaşyr geçirmek
Import we eksport bilen meşgullanýan kärhanalar

Dünýäniň dürli künjeginden harytlary import edýän hem-de daşary ýurtlara  önümlerini eksport edýän kärhanalar üçin döwrebap çözgütleri hödürleýäris. Önümiň görnüşine görä wagonlary saýlamak we hereketlerini onlaýn yzarlamak täze ulgamda mümkin.

Import we eksport
Gurluşyk we senagat işlerini amala aşyrýan kärhanalar

Uly göwrümli gurluşyk we senagat işlerini amala aşyrýan kärhanalar, taslamalary üçin niýetlenilen ýük we enjamlarynyň gatnawlaryny amala aşyrmak üçin demirýollarynyň ýük gatnawlaryndan giňden peýdalanyp bilerler.

Gurlyşyk we sengat
Önümçilik bilen meşgullanýan kärhanalar

Ýerli we halkara bazarlaryna önümleriňizi çykarmak üçin ygtybarly çözgüt. Şeýle hem, täze ulgam arkaly ýurdumyzyň etraplaryna we şäherlerine öndürilen harytlaryň ýaýradylmagy has amatly we çalt ýerine ýetirip bilersiňiz. 

Önümçilik kärhanalary
Söwda bilen meşgullanýan kärhanalar

Söwda bilen meşgullanýan kärhanalar mundan beýläk “Demirýollary” AGPJ-niň ýük gatnawlary arkaly öz işleriniň gerimini giňeldip hem-de kämilleşdirip bilerler. Täze ulgam arkaly ýük gatnawlarynyň meýilleşdirilmegi has çalt we ygtybarly. 

Iri söwda kärhanalary